สถานีโทรทัศน์

           Good Idea Tv เป็นสถานีทีวี ที่ออกอากาศครอบคลุม ในอเมริกา แคนนาดา ฮาวาย เกาะกวม
และอาลาสก้า กลุ่มผู้ชมจะเป็นกลุ่ม คนไทย ลาว กัมพูชา ที่เน้นการสื่อสาร ในรูปแบบที่ เข้าใจง่ายพร้อมทั้งเป็นสถานีที่ออกอากาศสด โดยพิธีกรที่มีชื่อเสียง ในหมู่คนไทย ลาว ที่มากที่สุดใน อเมริกา และบริษัทยังได้ได้จัดโครงการร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมวุฒสภาการจัดตั้งรายการทีวีขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ สมาคม ของคนไทย ลาว กัมพูชาในต่างแดนเพื่อต้องการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้าพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพร พร้อมทั้งหาราย ได้ เข้าประเทศ
Lao Goodluck   |   Oro Gold Cosmetics   |   Dok Ya USA   |   Tourismthailand   |   Thai Air Ways   |   Thaitv3